„Wirtu@lni-Re@lni” to projekt realizowany w partnerstwie z Akademią Pomorską w Słupsku, który odpowiada na problem rosnącego zjawiska mowy nienawiści i działań dyskryminacyjnych, które przekładają się na wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią. Poprzez realizację szkoły tolerancji, warsztatów uwrażliwiających, Żywej Biblioteki, wystaw ma na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu mowy nienawiści.

Zaplanowane działania prowadzą do wzmocnienia odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko aktom dyskryminacji i wskazują możliwości wpływania na zmianę relacji międzyludzkich. Adresatami działań są liderzy lokalni z małych miejscowości województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz osoby zainteresowane działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji bez względu na jej formę, a także studenci Akademii Pomorskiej.

Uczestnicy Projektu

Projekt „Wirtu@lni-Re@lni” skierowany jest do studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz liderów lokalnych, czyli osób z organizacji pozarządowych, szkół, bibliotek, domów kultury z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, którzy będą liderami projektu w swoich miejscowościach i aktywnie włączą się w prowadzone działania projektowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *