Projekt VINA ma na celu podniesienie wskaźnika rozpoznawalności kompetencji osób dorosłych nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego.

Celem projektu są, zgodnie z założeniami Akcji 2 programu Erasmus+, Partnerstwa strategiczne, działania wspierające wzmocnienie współpracy miedzy organizacjami, w celu wymiany dobrych praktyk oraz promocji, testowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie edukacji

Projekt VINA odpowiada na potrzebę wspierania rozpoznawalności i oceny kompetencji kluczowych, w tym podstawowych i przekrojowych umiejętności tj. przedsiębiorczość, znajomość języków i kompetencje cyfrowe.

Partnerstwo będzie dążyło do osiągnięcia celu projektu poprzez realizację następujących celów operacyjnych:

  • Opracowanie bazy skutecznych instrumentów walidacji kwalifikacji nabytych w drodze kształcenia nieformalnego i pozaformalnego;

  • Opracowanie analizatora możliwości rozpoznawania tendencji w kształceniu.

Partnerzy projektu:

EURO

Centrum Badawcze, promocja i inicjatywy UE – zostało założone w 1996 roku z myślą o promowaniu i wdrażaniu projektów dotyczących rozwoju lokalnego w regionie Sycylia. Organizacja działa na rzecz nawiązywania i utrzymywania współpracy z instytucjami publicznymi i prywatnymi, zarówno we Włoszech jak i za granicą. Stowarzyszenia EURO prowadzi działania w obszarze młodzieży, współpracuje z przedsiębiorstwami, uczelniami, szkołami, instytucjami oświatowymi mającymi status partnerów stowarzyszonych.

Evropská rozvojová agentura, s.r.o.

Europejska Agencja Rozwoju (EUDA) jest firmą prywatną działającą w charakterze głowy ogólnoeuropejskiej sieci instytucji i ekspertów w dziedzinie edukacji, innowacji i rozwoju regionalnego. EUDA zapewnia najnowocześniejsze kompetencje międzynarodowe dla sektora publicznego, prywatnego, non-profit i akademickiego poprzez działania edukacyjne, międzynarodowy transfer know-how, nawiązywanie kontaktów z kluczowymi interesariuszami oraz poprzez rozwój i realizację projektów na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

European Learning Network Ltd

ELN (European Learning Network Ltd) jest konsorcjum, z siedzibą w Londynie, zrzeszającym brytyjskie i europejskie instytucje edukacyjne tj. szkoły wyższe, uniwersytety, organizacje pozarządowe, instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego, małe i średnie przedsiębiorstwa i agencje rządowe prowadzące działania edukacyjne skierowane do młodzieży i dorosłych. ELN zrealizował szereg inicjatyw europejskich, od kariery Edukacyjnej w kształceniu i szkoleniu zawodowym, umiejętności zawodowych i przedsiębiorczości po programy integracji społecznej. Wizją i misją ELN jest „rozwój kultury przedsiębiorczości poprzez kreatywność i innowacje”. Jako partner, ELN ułatwia studentom zdobycie podstawowych umiejętności i kompetencji dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa globalnego. Zgodnie z filozofią ELN każdy student ma znaczenie, niezależnie od płci, wieku czy sytuacji społeczno-ekonomicznej.

ELECTRONIC COMPASS

Electronic Compass jest grecką firmą oferującą usługi edukacyjne i informatyczne. Firma koncentruje się na procesie kontynuacji kształcenia przez osoby dorosłe, a jej misją jest dzielenie się postępem w obszarze edukacji na wiele sposobów. Sieć przedsiębiorstwa obejmuje instytucje, organizacje i ekspertów z dziedziny ICT, edukacji i nauk społecznych. Electronic Compass organizuje lokalne badania pilotażowe wśród odbiorców swych usług. Poza tym, firma oferuje szereg rozwiązań, takich jak interaktywne i dostępne dla osób z niepełnosprawnością strony internetowe i witryny handlu internetowego.

Image title

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *