Journey to acceptance to dwuczęściowy projekt realizowany dla młodzieży i osób pracujących z młlodzieżą z Polski, Słowenii, Włoch, Macedonii, Gruzji, Armenii, Ukrainy i Rosji.

Pierwszy etap – szkolenie dla pracowników młodzieżowych z zakresu metod prowadzenia warsztatów antydyskryminacyjnych i pracy z młodzieżą w obszarze praw człowieka i antydyskryminacji odbyło się we wrześniu 2017 roku w Gdańsku. Była to przestrzeń do rozmów o dyskryminacji w państwach uczestniczących, kompetencjach profesjonalnego trenera, komunikacji międzykulturowej oraz innowacyjnych metodach ewaluacji.

Odwiedziliśmy także gdańskie organizacje pracujące z grupami mniejszościowymi min. Radę Imigrantów i Imigrantek, Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT+ Tolerado.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki przygotowali wymianę młodzieży w Odessie, która odbyła się w listopadzie 2017 roku i była miejscem spotkania 43 osób z 8 państw. Był to czas wymiany doświadczeń i dyskusji o sytuacji grup mniejszościowych w Europie i państwach sąsiedzkich, mowie nienawiści, wartości róznorodności.

Młodzież przygotowała także cztery wydarzenia związane z tematem antydyskryminacji, które odbyły sie w Odessie. Przeprowadzili wywiady z mieszkańcami i mieszkankami Odessy oraz akcje uliczne, zbudowali sieć na Bulwarze Przymorskim i namalowali grafitti na plaży.

Rezultatem pracy wszystkich uczestników i uczestniczek jest broszura przedstawiająca dobre praktyki działań antydyskryminacyjnych w Armenii, Gruzji, Ukrainie, Rosji, Macdonii, Słowenii, Włoszech i Polsce pt. Journey to Acceptance -successful antidiscrimination practices.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *