Szkoła różnorodności

W ramach projektu „Szkoła różnorodności” zapraszamy gdańskie szkoły do udziału w warsztatach na temat międzykulturowości prowadzonych w ramach realizacji zadania […]

VINA

Projekt VINA ma na celu podniesienie wskaźnika rozpoznawalności kompetencji osób dorosłych nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego. Głównym celem […]