W solidarności siła. Poznajmy się!

10/07/2016

Chcesz dowiedzieć się, jak działa mobilna biblioteka w Tajlandii? Jakie warsztaty dla niewidomych dzieci prowadzone są w Brazylijskich lasach? Jak stanowione jest prawo przyjazne niewidomym w Niemczech? Działasz i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem i pomysłami? Nawiązać kontakty i zaplanować wspólne wydarzenia dla społeczności lokalnej Trójmiasta oraz społeczności lokalnych Ugandy, Indii, Brazylii, Tajlandii, Niemiec i Belgii?

Poznaj osoby, które pochodzą w grup defaworyzowanych, a jednak mimo przeciwności losu wykazują niebywałą motywację i energię do zmieniania ich najbliższego otoczenia. Spotkanie to przestrzeń do wymiany poglądów, doświadczeń, nawiązywania kontaktów i wspólnego działania na rzecz zmiany w społeczności lokalnej. Oddajemy głos działaczom z innych państw i uczymy się od siebie nawzajem. Poznajemy najlepsze praktyki działań oddolnych prowadzonych w Brazylii, Ugandzie, Indiach i Tajlandii. Tworzymy sieć "światozmieniaczy".

Zapraszamy do prezentacji własnych organizacji, prowadzonych działań i projektów w formie stoiska dostępnego dla uczestników. Stworzymy targ organizacji, na którym każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.

Zapraszamy pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, aktywistów, grupy nieformalne i każdego zainteresowanego działaniem na rzecz zmiany do współorganizacji spotkania!

Spotykamy się 16 września 2016 roku o godz. 13.00 w Archipelagu Kultury w Gdańskiej Oruni.

Program spotkania:

12.30 - 13.30 Lunch w formie bufetu
13.30 - 13.35 Powitanie
13.35 - 14.10 Prezentacja Domu Sąsiedzkiego na Gdańskiej Oruni
14.10 - 14.20 "Najważniejsza jest spotkanie"
14.20 - 15.30 Bazar innowatorów społecznych
15.30 - 15.50 Przerwa kawowa
15.30 - 16.30 Planowanie wspólnych działań
16.30 - 17.00 Jak stajemy się innowatorami społecznymi?
17.00 Zakończenie spotkania

W razie konieczności zapewniamy wsparcie językowe tłumaczy-wolontariuszy.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

*****

10/07/2016

Weź udział w wyjątkowym programie

realizowanym przez Urząd Miejski w Gdańsku, we współpracy z Fundacją Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej i międzynarodową siecią światozmieniaczy ‘kanthari changemakers’!

 

3 miejskich aktywistów/aktywistek społecznych,

którzy inspirują zmiany w swoim otoczeniu

 

będzie reprezentowało nasz kraj w międzynarodowym programie „Strength through Solidarity” (‘W solidarności siła’) – międzykontynentalnym partnerstwie, stworzonym w celu wypracowania uniwersalnego modelu wsparcia lokalnych, działaczy społecznych z czterech kontynentów: Europy, Azji, Afryki i Ameryki Płd.

Program skierowany jest do oddolnych innowatorów społecznych i aktywistów. Osób działających na rzecz młodzieży, zwłaszcza z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ( z niepełnosprawnością, z defaworyzowanych dzielnic, osób dotkniętych przemocą itd.).

Cel: zbudowanie potencjału aktywistów (jak i zespołów, w ramach których działają) w zakresie: efektywnych technik komunikacji (także międzykulturowej) i PR, pozyskiwania funduszy, identyfikowania zasobów ludzkich i zarządzania nimi, edukacji pozaformalnej, korzystania z narzędzi potwierdzających nabyte kwalifikacje oraz narzędzi oddolnego lobbingu, tak aby uczestnicy programu mogli efektywnie wdrażać projekty na rzecz swoich grup docelowych, wymieniać się dobrymi praktykami z ich rówieśnikami z Polski, Europy i innych części świata.

Jeśli:

- nie potrafisz stać obojętnie obok istniejącego problemu społecznego i działasz aktywnie by go rozwiązać,

- porozumiewasz się w języku angielskim lub też nie masz barier w komunikacji z innymi osobami, także tymi, które dopiero uczą się angielskiego i mówią w specyficznych dla swojej kultury dialektach

 to szukamy właśnie Ciebie!

 

 A co właściwie miałbym robić?

- z otwartą głową, aktywnie uczestniczyć w dwutygodniowym kursie dla 24 działaczy z Polski, Indii, Niemiec, Ugandy, Belgii, Tajlandii, Zimbabwe i Brazylii, który odbędzie się 10-24 września w Gdańsku.

- rozwijać rozpoczęte podczas kursu relacje z aktywistami z innych krajów, także przy użyciu dzięki specjalnie powstającego w tym celu portalu, łączącego społeczników z różnych stron świata

- z początkiem 2017 roku sprawdzić się jako trener i przekazać nabyte umiejętności innym gdańskim aktywistom, którzy także działają na rzecz swoich lokalnych społeczności

 Dlaczego miałbym/miałabym brać w tym udział?

- wzmocnisz siebie (i Twój zespół) w realizowaniu wymarzonych społecznych projektów

- nawiążesz współpracę z partnerami z różnych stron świata, Europy jak i Pomorza, którzy mogą Cię wspierać na drodze społecznego rozwoju

- poznasz kluczowych, gdańskich interesariuszy wspierających zmiany społeczne i działających na rzecz ich wdrażania

- będziesz miał możliwość wyjazdu do Ugandy by uczestniczyć w tygodniowym szkoleniu lokalnych innowatorów społecznych z różnych stron świata

Jak mogę wziąć udział w programie?

Odpowiedz na pytania:

a) jaki problem społeczny nie daje ci spokoju? (po polsku)

b) co zrobiłeś/zamierzasz zrobić by go rozwiązać? (po polsku)

i c) nagraj 30 sekundowy filmik, w którym uzasadnisz motywację udziału w programie (po angielsku)

Wszystko gotowe? Wyślij maila na adres: t.kozakiewicz@irse.pl . Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Na zgłoszenia czekamy do 30 lipca 2016 roku.


Aplikuj już teraz by dołączyć do takich osób jak:

  Samuel Odwar, Uganda - po ucieczce z armii rebeliantów, jako dziecko był świadkiem okrutnych okaleczeń, rewolucjonizuje podejście do osób niepełnosprawnych w Gulu.

  Anja Pfaffenzeller, Brazylia – niewidoma inicjatorka ‘Bats in Action’, ośrodka, który na odległym geograficznie obszarze, nieformalnie uczy niewidome dzieci jak odnaleźć się w społeczeństwie

  Yoshimi Horiuchi, Tajlandia – założycielka ‘Always Reading Caravan’, inicjatywy, która edukuje dzieci z górskich plemion, w sposób który szanuje ich kulturowe dziedzictwo

  Tiffany Brar, Indie – znana działaczka na rzecz osób niepełnosprawnych, inicjatorka mobilnej auto-rikszy, edukującej osoby niewidome w odległych zakątkach Kerali

  Abhijit Sinha, Indie – inicjator ‘Project Defy’, sieci warsztatów, gdzie wiejska młodzież z pasją do majsterkowania ma szansę by w przyszłości zostać pierwszymi w swoich wioskach inżynierami

  Sristi KC, Nepal – niewidoma tancerka, podróżująca po świecie używając tańca do aktywizacji osób z dysfunkcją wzroku, pokazuje, że niewidomi dają czadu!