W dniach 9-25 września 2016 roku do Gdańska przyjechało 24 przedstawicieli organizacji partnerskich, aktywistów, innowatorów społecznych i wolontariuszy z Ugandy, Niemiec, Indii, Polski, Tajlandii, Belgii.  Podczas 18 dniowego szkolenia dzielili się doświadczeniem, dobrymi paktykami i wiedzą z zakresu pracy z młodzieżą, w tym młodzieżą z niepełnosprawnością. Rozmawialiśmy o różnicach kulturowych, fundraisingu, wolontariacie i jego znaczeniu, w każdym z naszch państw, wsparciu rówieśniczymm,...
Chcesz dowiedzieć się, jak działa mobilna biblioteka w Tajlandii? Jakie warsztaty dla niewidomych dzieci prowadzone są w Brazylijskich lasach? Jak stanowione jest prawo przyjazne niewidomym w Niemczech? Działasz i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem i pomysłami? Nawiązać kontakty i zaplanować wspólne wydarzenia dla społeczności lokalnej Trójmiasta oraz społeczności lokalnych Ugandy, Indii, Brazylii, Tajlandii, Niemiec i Belgii? Poznaj osoby, które pochodzą w grup defaworyzowanych, a jednak mimo przeciwności losu wykazują niebywałą motywację i energię do zmieniania ich najbliższego otoczenia....