Współpraca międzynarodowa
Edukacja pozaformalna
Działania antydyskriminacyjne

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

EDUKACJA GLOBALNA

EDUKACJA PRAWNOCZŁOWIECZA

Nasza misja

Naszą misją jest budowa społeczeństwa otwartego na różnorodność i wykorzystującego jej potencjał.
Społeczeństwa, w którym każdy/każda rozumie i jest rozumiany/rozumiana przez pozostałych.

Tworzymy przestrzeń do dialogu, wymiany poglądów i doświadczeń ukierunkowaną na rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej
wszystkich grup społecznych oraz instytucji działających w obszarze edukacji równościową.

REALIZOWANE PROJEKTY

Study Tours to Poland

Study Tours to Poland (STP) to wizyty studyjne w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej. Wizyty służą poznaniu […]

Żywa Biblioteka

Żywa Biblioteka jest miejscem, w którym osoby spotykające się ze stereotypami, uprzedzeniami, dyskryminacją i wykluczeniem pełnią rolę Żywych Książek. Żywa Biblioteka […]

Kino Tolerancja

Celem projektu Kino Tolerancja jest edukacja na temat praw człowieka. Filmy pomagają dotrzeć do ukrytych emocji, inspirują do zmian, dają […]

VINA

Projekt VINA ma na celu podniesienie wskaźnika rozpoznawalności kompetencji osób dorosłych nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego. Celem projektu […]

Integration through education

Projekt „Integration through education” odpowiada na problem diametralnie wzrastającej w ostatnich  latach liczby imigrantów i uchodźców przybywających do UE. Wg. […]

Noc Świątyń

Synagoga, meczet, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny do odwiedzenia jednego wieczoru. Koncert muzyki chrześcijańskiej, Hawdala – uroczystość zakończenia szabatu […]

Aktualności

Szkoła różnorodności

Fundacja IRSE oraz Rada Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska zapraszają szkoły do udziału w warsztatach na temat międzykulturowości […]

KONKURS NA LOGO I PLAKAT

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej zapraszają do udziału w konkursie na plakat i logo III […]

Noc Świątyń

Synagoga, meczet, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny do odwiedzenia jednego wieczoru. Koncert muzyki chrześcijańskiej, Hawdala – uroczystość zakończenia szabatu […]

PARTNERZY