Fundacja IRSE oraz Rada Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska zapraszają szkoły do udziału w warsztatach na temat międzykulturowości prowadzonych w ramach realizacji zadania edukacyjnego, które odbywa się w ramach realizacji kampanii edukacyjnej Łączy nas Gdańsk . Warsztaty, prowadzone w oparciu o aktywne metody edukacji, mają na celu zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic na temat międzykulturowości i migracji, a także stereotypów i uprzedzeń oraz ich konsekwencji, jak również wzrost zaangażowania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. Udział w...
Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej zapraszają do udziału w konkursie na plakat i logo III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Edukacja Równościowa Wyzwania-Potrzeby-Możliwości. Już od dwóch lat w Akademii Pomorskiej w Słupsku organizowana jest konferencja podyktowana przekonaniem o  ważności tematyki równościowej w szeroko rozumianej przestrzeni społeczno-edukacyjnej.   Podczas konferencji poruszane są tematy z...

29/05/2017

Synagoga, meczet, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny do odwiedzenia jednego wieczoru. Koncert muzyki chrześcijańskiej, Hawdala - uroczystość zakończenia szabatu to tylko przykłady wydarzeń, w których będzie można wziąć udział 10 czerwca 2017 roku. Po raz pierwszy w Gdańsku świątynie otworzą swoje drzwi dla mieszkańców i mieszkanek miasta, dla wierzących i niewierzących, zainteresowanych religią i ciekawych architektury i historii. Wraz z przewodnikiem, często będzie to osoba duchowna, będzie można poznać różne wyznania obecne w Gdańsku, ...
Zachęcamy do lektury pierwszego newslettera przygotowanego w ramach projektu! NEWSLETTER 1/2017
Projekt VINA ma na celu podniesienie wskaźnika rozpoznawalności kompetencji osób dorosłych nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego. Realizujemy go od grudnia 2016 roku wraz z organizacjami i firmami z Włoch, Grecji, Wielkiej Brytanii i Czech.  Celem projektu są działania wspierające wzmocnienie współpracy miedzy organizacjami, w celu wymiany dobrych praktyk oraz promocji, testowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie edukacji Projekt VINA odpowiada na potrzebę wspierania rozpoznawalności i oceny kompetencji kluczowych, w tym podstawowych i przekrojowych...
Będziemy ciągle spotykać nowego Innego(…), winniśmy szukać z nim dialogu i porozumienia. Doświadczenie przebywania latami wśród dalekich Innych uczy mnie, że tylko życzliwość do drugiej istoty jest tą postawą, która może poruszyć w niej strunę człowieczeństwa. Ryszard Kapuściński "Ten Inny" W poszukiwaniu dialogu i zrozumienia wobec innych - osób, które podjęły decyzję o opuszczeniu swojego kraju Fundacja IRSE, w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gdańsku oraz ...
Integracyjny Polsko-Ukraiński Obóz Społecznej Przedsiębiorczości to projekt wymiany młodzieżowej, w której wzięło udział 20 młodych osób z Trójmiasta i Kijowa. Spotkanie odbyło się w dniach 6-13 listopada 2016 roku na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Głównym celem projektu jest wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży oraz wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji. Podczas siedmiu dni warsztatów, spotkań i dyskusji młodzież miała możliwość zapoznania się z zasadami tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego,...
Od października 2016 roku, wraz z partnerami z Włoch, Hiszpanii, Litwy i Portugalii realizujemy projekt Integration through education, którego celem jest budowa otwartej platformy internetowej z materiałami edukacyjnymi przeznaczonymi dla osób pracujących z młodzieżą, także z imigrantami i uchodźcami, pozwalającymi na prowadzenie zajęć z tego zakresu.  Projekt odpowiada na problem diametralnie wzrastającej w ostatnich  latach liczby imigrantów i uchodźców przybywających do UE. Wg. danych IOM i UNHCR z grudnia ubiegłego roku, wynika że liczba uchodźców i migrantów, którzy przybyli do UE...